Vollegrond

Nieuws

Aspergetelers laten akkerranden links liggen

Akkerranden en asperge; een combinatie die eigenlijk geen voordelen biedt. Dus waarom energie steken in het inzaaien van akkerranden?

De bodemweerbaarheid verhogen zal ongetwijfeld zijn voordelen hebben, maar de praktische invulling in asperge is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Kortom, de aspergemiddag die georganiseerd werd door PPO en Aceera in het kader van het Praktijk Netwerk Aspergeplagen gaf nauwelijks handvatten over hoe bodemweerbaarheid in de praktijk in de aspergeteelt moet worden verbeterd, met bijvoorbeeld Mycorrhiza.

Akkerranden geen issue

Inzaaien van akkerranden lijkt al helemaal geen issue, gezien de praktijk van spuiten tegen aspergevlieg en aspergekever. Daarbij worden de resultaten van deze chemische aanpak met Decis, zelfs door telers, wel in twijfel getrokken. Decis ruimt in principe alle insecten die geraakt worden op; maar helaas te weinig aspergevlieg en aspergekever en teveel natuurlijke vijanden.

Dan blijft de vraag welke natuurlijke vijanden die akkerranden moeten aantrekken als het gaat om aspergevlieg en aspergekever. Tegen aspergevlieg zijn, voor zover nu bekend, alleen spinnen die vliegen in hun web vangen actief en tegen aspergekever een sluipwesp die de aantasting in het veld tot zo'n 30 procent kan reduceren, blijkt uit onderzoek.

Bij navraag blijken aspergetelers niets te zien in het inzaaien van akkerranden. Net zo min trouwens als de PPO-onderzoeker Van Alebeek, geconfronteerd met het min of meer onvermijdelijk spuiten tegen aspergevlieg en aspergekever. Hij presenteerde wel positieve resultaten tegen bladluizen in tarwe. Gegevens afkomstig uit grootschalige projecten in Flevoland en de Hoekse Waard.

Grondbewerking

In het verbeteren van de bodemweerbaarheid om zo gezondere planten te krijgen, zien de telers wel wat; alleen bleef de vraag onbeantwoord hoe je dat dan bij een aspergeteelt moet invullen. Immers, in asperge worden ruggen in het voorjaar opgeploegd en in het najaar wordt het loof en de grond opnieuw bewerkt. Dat zijn geen activiteiten die de bodemweerbaarheid bevorderen, maar wel onvermijdelijke activiteiten binnen de aspergeteelt.

Aanleg asperge

Verder vraagt de aanleg van een aspergeperceel aandacht. Het beste is om één of zelfs twee jaar voor de aanleg al met de voorbereidingen te beginnen. Dan gaat het om beoordeling van het grondprofiel, de noodzakelijke (diepe) grondbewerking(en), inpassen van groenbemesters - met oog op de eventuele aanwezigheid van schadelijke aaltjes-  en de benodigde bemesting.

Het dompelen van planten voor aanplant in een oplossing van compostthee in combinatie met Mycorrhiza zou een alternatief kunnen zijn voor het dompelen van planten in een chemische oplossing, maar resultaten en vergelijkingen tussen beide methoden rond de aantasting van Fusarium zijn niet voorhanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.