Vollegrond

Nieuws laatste update:10 okt 2014

Ook Belgische groenteteelt verkeert in crisis

Door de slechte prijzen voor de meeste tuinbouwproducten gaat 2014 in België de annalen in als een ondermaats jaar. De Belgen denken na over een nieuw businessmodel.

Hoewel België prat gaat op haar nog goed functionerende veilingstelsel, constateert ook Carl De Braeckeleer van DLV Plant op een bijeenkomst van de agribusinessclub bij Case New Holland in Zedelgem een falende marktwerking die zou moeten leiden tot meer bewustzijn in de keten. "We moeten durven nadenken over een nieuw businessmodel", stelt Joris Relaes, administrateur-generaal van het ILVO, op vilt.be. "Het is vijf ná twaalf voor de agrarische sector die in een sukkelstraatje zonder eind is terechtgekomen", stelt Relaes, "Grote prijsschokken maken het de familiale landbouwbedrijven in Vlaanderen niet makkelijk. De producties per hectare zijn in onze regio een van de hoogste ter wereld, maar de financiële opbrengsten zijn al jaren niet navenant. Momenteel slaan bodemprijzen, veroorzaakt door de handelsboycot van Rusland, diepe gaten in de financiën van boeren en tuinders."
De echte uitdaging voor onze regio is volgens de ILVO-topman een rendabele landbouwproductie realiseren binnen de randvoorwaarden die hier gelden. "Bedrijven zoeken elk voor zich naar een geschikte toekomststrategie en zoeken hun heil bij schaalvergroting, diversificatie, risicodeling via verzekeringen en deeltijds buitenhuis werken."
Met belangstelling kijkt Relaes naar 'nieuwe' experimenten die een vaste plek verwerven in de Belgische agrarische sector: het afdekken van risico's via de termijnmarkten, korte ketenverkoop, nieuwe samenwerkingsverbanden en community supported agriculture. "De zoektocht naar fair trade is nog niet ten einde."

Of registreer je om te kunnen reageren.