Vollegrond

Nieuws laatste update:7 okt 2014

Bayer stelt biologische fungicide Serenade centraal

Bayer CropScience onderzoekt op haar Groentenplatform in Etten-Leur de positionering van het recent toegelaten biologische fungicide Serenade in een groot aantal vollegrondsgroentengewassen. Het bedrijf wil – waar haalbaar – opschuiven naar een vorm van geïntegreerde gewasbescherming, met de gecombineerde inzet van chemische en biologische middelen.

De introductie van het uitsluitend Serenade gebeurt in december, met een zeer breed etiket voor vollegrondsgroenten, glasgroenten, sierteelt en fruitteelt (o.a.aardbeien). Het middel werkt preventief voor toepassing bij een lage schimmeldruk en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van middelresistentie en aan de beperking van de hoeveelheid residu en het aantal residuresten op het gewas. Er is geen wachttijd.

Groentenplatform

Om te weten hoe het middel het beste tot zijn recht komt, wordt het middel getoetst op het door Bayer aangeduide 'Groentenplatform' in Etten-Leur. Op dit proefveld ligt een groot aantal gewassen, waaronder prei (waarin met name gekeken wordt naar roest en Alternaria), stamslaboon (Sclerotinia), Courgette (echte meeldauw), sluitkool (Alternaria, Mycospaerella, witte roest en Xanthomonas), knolselderij (Septoria), peen (echte meeldauw, Alternaria, Sclerotinia), sla (Sclerotinia en Bremia) en verschillende kruiden.

Serenade ligt hier per gewas in verschillende spuitschema's, waarbij een deel van de chemische toepassingen is vervangen door het biologische middel. Dat geeft inzicht in de mogelijkheden van Serenade in geïntegreerde systemen.
Daarnaast wordt het effect van toevoegingen als Fulvic (humuszuren), Robbester (natuurlijke olie) en de uitvloeier Silwet Gold gevolgd. In proeven in gewassen onder glas is duidelijk geworden dat toevoegingen de activiteit van Serenade kunnen versterken. Silwet Gold lijkt van de genoemde toevoegingen als best uit de bus te komen.
Serenade (op basis van Bacillus subtilus) bevat naast componenten die schimmels bestrijden, ook antibacteriële componenten en geeft een hogere weerstand.

Vier pilaren
Bayer wil de toekomst in met geïntegreerde gewasbeschermingsoplossingen die bestaan uit vier pilaren, legt woordvoerder Wim Petersen uit. "Naast chemische en biologische middelen bestaat die benadering ook uit het ontwikkelen van groentenrassen met innovatieve eigenschappen door het groentezaadbedrijf van Bayer CropScience opererend onder de merknaam Nunhems. De vierde pilaar bestaat uit ondersteuning om verantwoord om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en met het milieu: door service-producten als slimme verpakkingen, mobiele applicaties (apps) en voorzieningen als de Phytobac, voor de biologische afbraak van overblijvende restvloeistoffen en van spoelwater."

Of registreer je om te kunnen reageren.