Vollegrond

Nieuws

pF-curve draagt bij aan efficiënt beregenen

Bij droog weer is beregenen noodzakelijk, maar ook erg kostbaar. De pF-curve is een goed hulpmiddel om de efficiëntie van beregenen verder te verbeteren.

Beregening is pas rendabel als de kosten op zijn minst door de financiële meeropbrengst worden terugverdiend. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt vaak 'op het gevoel' beregend. Om efficiënt te beregenen, is vanaf dit jaar bij BLGG AgroXpertus de pF-curve verkrijgbaar op de verslagen van grondanalyses.

Bindende kracht bodem

"De hoeveelheid vocht die in de bewortelbare zone vastgelegd kan worden verschilt enorm tussen verschillende gronden, maar ook tussen percelen", legt Arjan Reijneveld uit. Hij is productmanager bij BLGG AgroXpertus. "De pF-curve geeft aan hoeveel water de plant tot haar beschikking heeft en wat het verwelkingspunt is. De pF bepalen we aan de hand van de fysische bodemeigenschappen klei, silt en zand (textuurkengetallen) en organische stof. Hiermee ontstaat inzicht om meer grip op de bodem te krijgen."

Veldcapaciteit en verwelkingspunt

Met behulp van de pF-curve en een vochtmeter kan een teler berekenen hoeveel millimeter beregenen zinvol is. Als hij meer beregent, zal het water zich naar diepere lagen verplaatsen of afspoelen. Door de pF-curven van verschillende percelen te vergelijken kan hij bovendien zien welk perceel het meest droogtegevoelig is.

Voorkom uitspoeling nutriënten

Te veel beregenen kan ook uitspoeling van nutriënten veroorzaken. Arjan Reijneveld: "Dat is het laatste wat je wilt. Uitspoeling is niet alleen zonde van de (bemestings)kosten, maar gaat ook ten koste van de kwaliteit van het gewas, de opbrengst en bodemvruchtbaarheid."

De pF-curve is aanvullend te verkrijgen bij de BemestingsWijzer van BLGG. Het nieuwe product BemestingsMonitor bevat standaard de pF-curve.

Of registreer je om te kunnen reageren.