Vollegrond

Nieuws

'Groenbemester mag in teeltvrije zone'

Een preiteler mag in de teeltvrije zone van vijf meter langs een naastgelegen beek bladrammenas telen.

De economische politierechter heeft de teler ontslagen van rechtsvervolging. De preiteler stelt dat de teelt van bladrammenas bedoeld is voor bodemverbetering, naast de hoofdteelt prei. Bladrammenas is bovendien een gewas dat stikstof opneemt en dat heeft een gunstige invloed op de waterkwaliteit in de naastgelegen beek.  Die teelt is toegestaan mits het onbespoten en onbemest blijft. De teler kon aantonen met een mailwisseling dat het waterschap toestemming geeft voor een aparte teelt in de teeltvrije zone, mits onbespoten en onbemest. De rechter oordeelde dat voor dit perceel dat ook het geval is.

Of registreer je om te kunnen reageren.