Vollegrond

Nieuws

‘Fusarium is ondergrondse wereldburger’

“Fusarium zit in iedere bodem”. Hiermee zet Ton Smolders van LimGroup de status van Fusarium als ondergrondse wereldburger perfect neer. Wel verschilt de mate waarin de schimmel voorkomt en voor asperge is vooral Fusarium oxysporum f.sp. asparagi de ‘terrorist’.

Dat Fusarium oxysporum f.sp. asparagi het probleem van herinplant bij asperge veroorzaakt, weten aspergetelers al langer. Dat Fusarium proliferatum mogelijk nog agressiever is, werd pas duidelijk op een aspergeavond op 22 januari in Sevenum die werd georganiseerd door LTO Vollegrondsgroent.net. Alleen komt deze Fusarium-soort vooral voor in warmere gebieden en zit ze voornamelijk in de bovenste grondlaag. Daardoor kan proliferatum gevoelsmatig gemakkelijker de koppen van de klauwen aantasten, hoewel dat volgens Smolders wetenschappelijk nog niet bewezen is. Fusarium proliferatum kan een aspergegewas in drie tot vier jaar ten gronde richten.

Andere schimmels

Naast Fusarium zijn Rhizoctonia violacea en Phytophthora megaspermae oprukkende schimmels in de aspergeteelt. Rhizoctonia bivakkeert vooralsnog vooral in Zuid-Europa, maar er zijn ook al meldingen van aanwezigheid in Noord-Europa. Phtyophthora treedt vooral op onder vochtige omstandigheden bij temperaturen tussen 20 en 25 graden Celsius. Naar het voorkomen van deze schimmel in Nederland wordt door Aceera momenteel onderzoek gedaan.

Snelle herinplant

Fusarium oxysporum f.sp asparagi is een zwakteparasiet die op organisch materiaal één tot anderhalf jaar kan overleven in de bodem. De chlamydosporen zijn de rustsporen die tot zelfs dertig jaar 'ondergronds' kunnen overleven. Uit proefresultaten blijkt dat herinplant het beste zo snel mogelijk na het rooien van de oude aanplant kan plaats vinden. Echter, verse grond waar nog nooit asperge heeft gestaan, geeft nog altijd de beste producties. Smolders adviseert om grond altijd te laten onderzoeken op de mate van aanwezigheid van Fusarium. Dat kunnen diverse laboratoria met behulp van een DNA-multiscan.

Of registreer je om te kunnen reageren.