Vollegrond

Nieuws

WUR ontwikkelt selectieve oogstrobot voor broccoli

Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt een oogstrobot voor broccoli. Deze robot onderscheidt zich van de huidige generatie mechanische oogstmachines door de selectieve werkwijze.

Op de selectieve oogstmachine zit het Computer Vision systeem. Dit systeem registreert en selecteert de broccoli van de gewenste grootte en laat de rest doorgroeien voor een volgende oogstdag. Op deze manier combineert de robot mechanisch oogsten met selectief door het gewas gaan om de broccoli met de juiste afmeting te herkennen en te oogsten. Hierdoor neemt de productie toe, omdat iedere broccoli op het optimale moment geoogst wordt en verbetert de kwaliteit. Bovendien is er meer uniformiteit in de oogst en dat sluit aan bij de wensen van de markt.

Ook is het mogelijk gegevens van het veld te verzamelen, zodat de productiviteit en de kwaliteit op verschillende posities in kaart kan worden gebracht.

Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt de robot in samenwerking met Mijno van Dijk Mechanisatie en Agritronics. Onderzoeker Ruud Barth heeft voor zijn bijdrage aan deze ontwikkeling de Young Professional Award gewonnen, toegekend door de European Machine Vision Association (EMVA).

Of registreer je om te kunnen reageren.