Vollegrond

Nieuws 2 reacties

‘Aanscherping N-norm draait telers de nek om’

Gaat de beoogde aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof op zandgrond werkelijk door, dan hebben de telers die daarmee geconfronteerd worden, er een onoplosbaar probleem bij.

Staatssecretaris Sharon Dijksma maakte vorige week bekend dat wat haar betreft in 2015 de stikstofnorm voor uitspoelingsgevoelige gewassen met 20 procent wordt verlaagd op de zuidelijke zand- en lössgrond. Eventuele oplossingen zijn allemaal voor de lange termijn, aldus Janjo de Haan, projectleider en onderzoeker bodem, water en bemesting bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Hij noemt enkele opties, als de teelt op waterbakken en extensiever telen om het nitraatgehalte terug te brengen. “Ook dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Bovendien kost extensiever telen geld. Maar met deze gebruiksnormen wordt het min of meer wel afgedwongen.”

De derde optie is aandacht voor bodemvruchtbaarheid, waardoor minder stikstof nodig is. “De belemmerende wetgeving bemoeilijkt dat, terwijl de gebruiksnorm al wel op korte termijn sterk wordt beperkt. Investeren in bodemvruchtbaarheid is wel een manier om op de lange termijn de 50 milligram per liter te halen en te besparen op stikstof.”

Verder acht hij de kans op succes van het voorgestelde aanscherpingsbeleid niet groot. “Collega’s hebben berekend dat met deze korting de grondwatereis van 50 milligram per liter niet wordt gehaald. Het is vooral zo dat de bedrijfsvoering van de betreffende groentetelers onmogelijk wordt gemaakt.”

‘Heel zorgelijk’

De gestelde verscherpte maatregelen ten aanzien van stikstof (en fosfaat) zijn volgens Marc Kroonen, bedrijfsleider op PPO-proefboerderij Vredepeel, kostprijsverhogend en opbrengstverlagend. “20 procent minder stikstof betekent bedrijfsbreed ruim 10 procent minder productie. Je laat kwantiteit en kwaliteit liggen. Aan de ander kant krijg je hogere kosten door de aankoop kunstmest. En we zitten al op een lage gebruiksnorm. Dit is echt heel zorgelijk.”

Teler Gerard Kouwenberg in Beek en Donk vindt dat de plannen van Dijksma geen doorgang moeten vinden. “We kunnen niet ergens anders gaan telen, dat is te duur. Dan prijzen we onszelf uit de markt. Met deze plannen winnen ze een klein beetje op gebied van milieu, maar raken ze iedereen in de portemonnee. Om voor derogatie in aanmerking te kunnen komen is dit noodzakelijk. Dat is goed voor de veeboeren, maar plantentelers wordt de nek omgedraaid.”

Laatste reacties

  • P Verschuren

    Waarom houden jullie halsstarrig vast aan de gewasbehoefte als uitgangspunt voor de discussie terwijl het echte uitgangspunt volksgezondheid is? Als meer dan 50 mg nitraat ongezond is dan zul je daaraan moeten voldoen. Als dat betekent dat je geen groenten meer kan telen (wat ik ten zeerste betwijfel) then so be it. Ik geloof er overigens niets van dat die 50 mg zaligmakend is. Als je kunt aantonen dat dit flauwekul is dan heb je gronden om er niet aan te hoeven voldoen. In plaats van excuses te verzinnen waarom je er niet aan zou kunnen voldoen die niet ter zake doen omdat volksgezondheid ten alle tijde boven gewasbehoefte gaat. Ik ga toch niet willens en wetens het toekomstige drinkwater ondrinkbaar maken. Die 20% is de soep in de pan, zo heet wordt ie niet gegeten. Daarom hebben we iedere 5 jaar deze discussie. Ik wil daar weleens vanaf. Dus doe je werk PPO.

  • P Verschuren

    Als we dit issue van het begin af aan serieus hadden opgepakt in plaats van de kop in het zand te steken, hadden we nu rassen gehad met een lagere stikstofbehoefte en was het opgelost geweest. Daar gaat het dus allemaal niet over, het gaat over het behouden van maximale ruimte voor de afzet van dierlijke mest. Laat die zelf hun problemen oplossen dat hebben wij nu lang genoeg voor ze gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.