Vollegrond

Nieuws 8 reactieslaatste update:13 sep 2013

‘20 procent minder stikstof betekent einde vollegrond’

Als de stikstofgebruiksnorm voor uitspoelingsgevoelige gewassen op de zuidelijke zand- en lössgrond in 2015 met 20 procent verlaagd wordt, betekent dit in die gebieden het einde van de vollegrondsgroenteteelt, stelt Mark Heijmans van LTO-Nederland.

Staatssecretaris Dijksma van landbouw wil de aanscherping in 2015 laten ingaan, meldde ze dinsdag aan de Tweede Kamer. “Zo'n rigoureuze stikstofkorting gaat voor heel veel teelten ten koste van de productie en kwaliteit. Het is serieus slecht nieuws”, reageert de specialist bemesting en milieu Mark Heijmans van LTO-Nederland. Dijksma wil de extra maatregelen als onderdeel van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn waarover haar ministerie in onderhandeling is met de Europese commissie.

50 milligram is 'heilig'

De achtergrond vormt de nitraatrichtlijn, die stelt dat de hoeveelheid nitraat in het bovenste grondwater op gebiedsniveau niet hoger mag zijn dan 50 milligram per liter. Die norm wordt in het zuiden nog niet bereikt, aldus Hermans. Voor prei betekent de maatregel bijvoorbeeld dat de huidige stikstofnorm van 235 kilo per hectare in een klap met 46 kilo verlaagd wordt. “Onverantwoord, als je ziet dat de aanscherpingen voor stikstof tot nu toe verliepen in stappen van 5 tot 10 kilo per hectare.” Inspanningen van LTO-Nederland om de maatregelen omgebogen te krijgen, hebben nog niets opgeleverd.

Deskundige Harrie Pijnenburg van DLV-Plant laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit, “Over alle gewassen heen zijn de huidige normen voor de bedrijven op zandgrond net werkbaar, met de kanttekening dat prei het met de bemesting het nu al het moeilijkst heeft. 20 procent minder stikstof gaat bedrijven de kop kosten.”

Varkensdrijfmest kost meer stikstofruimte

De stikstofkorting komt bovenop de aanpassing in 2014 van het werkingscoëfficient voor varkensdrijfmest. Die gaat in het kader van de Europese waterkwaliteitseisen per 1 januari aanstaande van 70 naar 80 procent. Bij een gelijkblijvende inzet van varkensdrijfmest betekent dat een afname van de totale stikstofhoeveelheid die in een teelt is toegestaan, of het betekent dat er minder varkensdrijfmest aangewend kan worden. De fosfaatnormen worden generiek verlaagd, zoals ook al was aangekondigd in het vierde actieprogramma, gericht op een evenwicht tussen de aan- en afvoer van fosfaat.

Laatste reacties

 • Leo Hoogeveen

  Op zandgronden is het inderdaad moeilijk maar we kunnen ook meer doen b.v drogestofgehalte en bodemvruchtbaarheid i.s.m. gecoate meststoffen (Ekote) waardoor er veel minder uitspoeling is en je minder stikstof hoeft te gebruiken.

 • B. Geraets

  zo moet de sector maar weer de rekening betalen voor die staarten sector, weten al van midden jaren 80 dat er een overschot is maar hebben er tot heden niets aan gedaan, alleen maar de rekening bij andere neer gelegd. Er kan nog steeds geknoeid worden met de mest monsters. Overheid pak die COWBOYS een echt aan en laat de ondernemers die wel eerlijk hun boterham willen verdienen, het op een eerlijke manier doen

 • P Verschuren

  Je wint niet aan geloofwaardigheid door bij elke aanscherping van de normen te roepen dat het einde van de sector in zicht is terwijl je ondertussen gewoon doorgaat met het produceren van overaanbod. Als dit je beste argument is dan kun je beter zwijgen. Had maar onderzoek gedaan naar de zin/onzin van die 50 mg nitraat, zo'n mooi rond getal lijkt wel erg uit de lucht gegrepen.

 • J. Roefs

  @Peter Verschuren. De bemestingsnorm is ooit vastgesteld op basis van praktijkonderzoek en is in de regel een norm die je gemiddeld nodig hebt. Soms meer en soms minder, afhankelijk van grond, weer, opbrengst e.d.
  Als je klakkeloos 20% van deze norm afhaalt voor alle uitspoelingsgevoelige gewassen (zoals alle groenten gedefinieerd zijn), dan vind ik dat je daarmee het een sector onmogelijk maakt door te gaan. Overigens zijn er vele malen onderzoeken gedaan naar lagere bemestingsniveaus en die bevestigen de zeer scherpe opbrengstdaling, al heel snel, maar ook dat de milieukwaliteit niet of amper beter wordt. Minder aanvoer maar ook minder afvoer = geen milieuwinst.

 • P Verschuren

  Je argument is dus dat het niet zo belangrijk is of we allemaal ziek worden en doodgaan vanwege de waterkwaliteit zolang we maar mooie prei kunnen telen... Je zult moeten aantonen dat die 50 mg volkomen uit de lucht gegrepen is anders sta je niet sterk ben ik bang. Dit actieprogramma nitraatrichtlijn is al 20 jaar bekend, dit was nu eens een goede besteding van onderzoeksgeld geweest voor het PT. Hoe het ook zij, ik geloof er niets van dat de groenteteelt verdwijnt door bemestingsnormen. Mocht de opbrengst halveren dan zal misschien de prijs weer eens stijgen, te weinig winst maken doen we nu ook al.

 • J. Roefs

  Peter, jouw reactie is natuurlijk erg overtrokken. In het ZO-zandgebied zitten we gemiddeld op 70-80 mg NO3, en dat is al een heel forse daling t.o.v. vroeger. Van gezondheidsrisico's is helemaal geen sprake, en bovendien maakt het voor de productkwaliteit niet uit of die prei of broccoli nu in Brabant, Limburg of in Duitsland wordt geteeld.
  Die richtlijn wordt inderdaad voortdurend bediscussieerd, evenals de meetdiepte, maar daar schieten we tot nu toe niet veel mee op. De praktijk is dat hier halsstarrig aan wordt vastgehouden, maar ook - zeker zo problematisch - aan een Excelbestand waaruit effecten van maatregelen worden becijferd. Praktijkonderzoeken laten zien dat die berekeningen de werkelijkheid niet juist weergeven, maar toch wordt er in Den Haag aan vastgehouden.

 • P Verschuren

  Jan, dit is de reactie van de burger (stemmer). Jij kunt dit overtrokken vinden daar heeft men in de politiek mee te maken. Je zult aan moeten tonen dat er geen gezondheidsrisico is en de burger hiervan moeten overtuigen.

  Dus er is al een forse daling, oh denkt men in Den Haag, dus het werkt, nog maar een schepje erbovenop dan. Men zal desnoods nog met 150 richtlijnen komen tot die 50 mg gehaald is. Alle redelijke argumenten ten spijt.

  '20% minder stikstof betekent einde vollegrond' .... tikje overtrokken zou ik zeggen.

 • J. Roefs

  Milieubeleid en voedselkwaliteit moeten niet met elkaar worden verward. De daling in grondwaterkwaliteit kwam in het verleden doordat er nu minder overbemesting (de bekende maispercelen) is, maar dat is van voor 1990. De winst kan nu worden gehaald met uitrijdperiodes, soms groenbemesters, meer kennis bij telers, bewerkte mest, enz.
  Normen klakkeloos verlagen van normen is niet effectief, zo blijkt ook uit onderzoek, en wel degelijk heel kwalijk voor de teelt. Bij broccoli zou de norm van 230 naar 185 kg N/ha gaan.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.