Vollegrond

Nieuws

Nog meer fysio’s van valse meeldauw

Er waren er al 28, maar inmiddels zijn fysio 29, 30 en 31 ook ‘erkend’ als nieuwe fysio’s van valse meeldauw (Bremia lactucae) in bladgewassen.

Dit betekent de volgende stap in een soort wapenwedloop tussen zich spontaan ontwikkelende fysio’s en de inspanningen van zaadfirma’s voor het ontwikkelen van nieuwe resistente rassen.

De ‘International Bremia Evaluation Board’ (IBEB) heeft fysio 29, 30 en 31 van valse meeldauw (Bremia lactucae) gedetermindeerd en erkend als zijnde nieuwe fysio’s van deze in diverse bladgewassen voorkomende schimmel. De organisatie concludeert dat het ontwikkelen van resistente rassen één van de wegen is om de schimmel te bestrijden, maar dat afdoende chemische middelen ook zeer belangrijk zijn om de schimmel in toom te houden. Daarnaast moeten telers hygiënische maatregelen in acht nemen om de schimmel zo min mogelijk kans te geven.

Volgens monsters die IBEB heeft geanalyseerd hebben in 2012 vooral de fysio’s 22, 24, 25 en 26 gezorgd voor aantastingen van valse meeldauw in bladgewassen in Noord-Europa.

Of registreer je om te kunnen reageren.