Vollegrond

Nieuws

Spruiten beginnen te schieten

Op kleine schaal is er in sommige percelen spruitkool sprake van schotvorming. Dat uit zich in langgerekte koppen van de planten. Het weer in de periode na het planten is de oorzaak.

Johan Aarnoudse van Van Iperen kenschetste het verloop van het groeiseizoen op de Landelijke Spruitkoolmiddag op vrijdag 12 juli als volgt: “Eerst was het droog, daarna werd het schraal met veel wind, vervolgens werd het vooral ’s nachts koud en toen viel er nog eens veel regen in een korte tijd. Dat in sommige vroege percelen, in onder andere de rassen Devlin en Abacus, planten te vinden zijn die schotvorming vertonen is dus niet zo vreemd.”

De vraag op dit moment is of alle planten die de eerste kenmerken van schot, namelijk langgerekte koppen, ook daadwerkelijk bloemen zullen gaan vormen. En de volgende vraag is hoe om te gaan met het toppen van percelen waar deze planten te vinden zijn.

Het advies van Aarnoudse was om bij de rassen die spruiten hebben gezet en waar toppen van de normale planten nodig is, dat ook gewoon uit te voeren. “Laat bij de late rassen die nog geen spruiten hebben gevormd de schieters eerst maar komen en ga dan pas over tot toppen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.