Vollegrond

Nieuws

Beregeningsverbod regio Cuijk

Met ingang van donderdag 18 juli geldt er een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater voor het gehele beheergebied van district Raam, regio Land van Cuijk en Landerd. Dat meldt het waterschap Aa en Maas.

Het verbod is bedoeld om te voorkomen dat er te weinig water in sloten en beken overblijft. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de grondwaterstand, de waterkwaliteit en de flora en fauna. Het afgekondigde beregeningsverbod geldt voor onbepaalde tijd. De betrokken vergunninghouders hebben een brief van waterschap Aa en Maas ontvangen.
Er zijn enkele uitzonderingen op het beregeningsverbod, die terug te vinden zijn op de website van het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.