Vollegrond

Nieuws

Aanbod prei blijft voorlopig schaars

Door het koude, schrale voorjaar is momenteel in diverse percelen vroege zomerprei sprake van schotaanleg. Telers staan voor de keuze: zeer weinig kilo’s rooien of de frees hanteren. De prijsvorming zal bij die keuze een belangrijke rol spelen.

Het afgelopen voorjaar eist zijn tol in de vroege zomerprei. Enerzijds is het gevolg van de weersomstandigheden een nog matige productie en anderzijds begint zich door de stressvolle omstandigheden schot aan te dienen. Dat heeft grote zorgen voor preitelers tot gevolg, want er zijn momenteel al percelen waarvan gedeelten alleen nog geschikt zijn om te frezen.

In de overweging om al dan niet te rooien, speelt mee dat de schoningsprestatie bij dunne prei laag is - zeker als ook nog schot uitgesorteerd moet worden - maar natuurlijk ook wat daar aan financiële opbrengst tegenover staat. Feit is dat betrokkenen inschatten dat het aanbod aan prei voorlopig schaars zal blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.