Vollegrond

Nieuws

Vernieuwde Milieumeetlat ook als app

CLM heeft de Milieumeetlat vernieuwd en voortaan is deze meetlat ook via een app te raadplegen. Dat maakt het mogelijk de Milieumeetlat in het veld te raadplegen en er kunnen eigen overzichten worden gemaakt van de middelen en hun milieubelasting die voor het bedrijf van toepassing zijn.

De app maakt het ook mogelijk om andere databases of aanwezige registratiesystemen te koppelen aan de Milieumeetlat.

De Milieumeetlat geeft inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen met betrekking tot het risico van middelen op uitspoeling naar grondwater, schadelijkheid voor waterorganismen in de sloot en bodemleven. Met het oog op akkerranden en het aantrekken van nuttige insecten zijn ook de scores voor bestuivers (bijen, hommels) en bestrijders (natuurlijke vijanden van plagen) opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.