Vollegrond

Nieuws

Telers willen bescherming tegen zandstorm

De schade die de zandstormen vorige week hebben aangericht, wordt nog geïnventariseerd. Akkerbouwers hebben behoefte aan een praktische oplossing voor het stuifprobleem.

Op lichte en gediepploegde gronden is schade aangericht in suikerbieten, uien, peen, zomergranen en bloembollen. Dat blijkt uit een rondgang door de sector. Het blijkt lastig aan te geven om hoeveel hectares het gaat. Suiker Unie komt eind deze week met een inventarisatie. "Er moet een pro-actiever beleid worden gevoerd ten aanzien van stuifbestrijding", vindt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie. "Donderdag laaide de discussie op, maar toen was het kwaad al geschied. Hier wordt al lang aan gewerkt door verschillende partijen, waaronder LTO en wij."

Jaap Jonker van de Groot en Slot noemt een schade van 100 hectare uien. Hierbij gaat het om delen van percelen. Die hectares zijn niet allemaal verloren. "Wat betreft tijd kan overzaaien nog wel. Maar wie juist vroeg wilde zijn met de uien, is dat voordeel nu kwijt", vertelt Jonker. "Ik ken een akkerbouwer die vorige week nog een mooi, gekiemd perceel uien had. Nu zijn er nog maar twintig zaadjes per vierkante meter over. Dat is gewoon triest. Ik denk ook niet dat de ammoniakvervluchtiging bij drijfmest echt zo ernstig is als wordt beweerd. Je moet kijken naar de mogelijkheden en die zijn voor de akkerbouwer beperkt."

Paul Hooijman van DLV Plant kent een teler wiens peenperceel tot twee keer toe is verwaaid. "Het schaderisico neemt toe naarmate de tijd verstrijkt. En het risico op illegaal uitrijden van drijfmest ook. Daarmee riskeer je een boete en je zet een deel van je toeslagrechten op het spel. Om dat allemaal te voorkomen moet er een permanente oplossing komen."

Dat vindt ook Jaap Haanstra, voorzitter van de LTO-vakgroep akkerbouw. "Dit moet goed worden geregeld. Daar gaan we met het ministerie, dat volgens mij ook wel begrijpt dat het huidige beleid niet de gelukkigste weg is, over praten."

In de Veenkoloniën klinkt ook goed nieuws; de papiercellulose heeft volgens Fokko Prins van Agrifirm zijn werk gedaan. "Met uitzondering van de zomergranen, waarvan veel zaad bloot ligt, valt de schade mee."

Of registreer je om te kunnen reageren.