Vollegrond

Nieuws laatste update:17 apr 2013

Bedrijfsvergroting populair in groenteteelt

Bijna een kwart van alle telers van vollegrondsgroente hebben plannen om hun bedrijf uit te breiden. Volgens marktbureau Agridirect is dat nog nooit zo hoog geweest.

Agridirect houdt ieder jaar een inventarisatie onder akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Dit jaar hebben ruim 4.600 telers aan de enquête meegedaan met minstens 10 hectare akkerland of 5 hectare groente.

Uit de enquête blijkt dat 24,2 procent van de vollegrondsgroentetelers plannen heeft om het bedrijf uit te breiden. Dat is 4,6 procentpunt meer dan vorig jaar. Volgens Agridirect is het de hoogste score ooit voor uitbreidingsplannen onder de groentetelers.

Van de vollegrondsgroentetelers wil 3,5 procent stoppen met het bedrijf. Dat is iets minder dan begin vorig jaar. Ook bij de akkerbouwers is de wens te stoppen afgenomen en wel naar 4,4 procent. Dat is het laagste niveau van stoppers in de akkerbouw sinds jaren, stelt Agridirect.

Van de ondervraagde akkerbouwers heeft 19,4 procent plannen om het bedrijf uit te breiden. Dat is 1,1 procentpunt minder dan vorig jaar. Ruim driekwart (76,2 procent) van de akkerbouwers zet het bedrijf voort op de huidige koers.

Agridirect heeft akkerbouwers en groentetelers van 50 jaar en ouder ook gevraagd of er een bedrijfsopvolger is. Dat is in beide sectoren iets meer dan 38 procent. Het percentage bedrijven met een opvolger is bij de akkerbouwers iets gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de vollegrondsgroenteteelt is er minder belangstelling om het bedrijf over te nemen. In 2010/2011 kon nog bijna 43 procent van de groentetelers ouder dan vijftig jaar een opvolger aanwijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.