Vollegrond

Nieuws

Middeletiketten op de schop

Door een Europa-brede herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen worden de etiketten van deze middelen de komende jaren aangepast.

Meest in het oog lopend is de reductie van de gebruiksfrequentie voor veel middelen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de herbiciden aan de beurt, wat betekent dat er twee etiketten voor hetzelfde middel naast elkaar kunnen bestaan. Vanaf volgend jaar zijn de insecticiden, groeiregulatoren en fungiciden aan de beurt.

De etiketaanpassingen hebben voor de praktijk tot gevolg dat middelen in verpakkingen met oude etiketten tot een bepaalde datum uitgeleverd mogen worden, en dat voor die middelen een gebruikstermijn is vastgesteld. Het aantal keren dat een middel gebruikt mag worden, zal worden weergegeven als het aantal toepassingen per kalenderjaar of per teelt. Verder is gesleuteld aan de naamgeving van de gewassen. Spruiten worden bijvoorbeeld op de nieuwe etiketten niet expliciet meer genoemd, maar gaan vallen onder de groep van ‘sluitkoolachtigen’.

In het algemeen zullen de etiketaanpassingen uitmonden in beperkingen in het gebruik. De beperking van het aantal bespuitingen zal onder andere consequenties hebben voor de onkruidbestrijding op basis van het lage doseringsysteem. Slimme 'trucs' als het omwisselen van nieuwe voor oude etiketten zijn niet aan de orde omdat oude etiketten niet beschikbaar zijn, zeggen bronnen.

 

Omzettingen naar nieuwe wettelijk gebruiksvoorschrift

 

Omzetting naar nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift

Aflevertermijn oud etiket

Opgebruiktermijn oud etiket

Herbiciden

1 januari 2013

1 juli 2014

1 juli 2015

insecticiden

1 januari 2014

1 juli 2014

1 juli 2015

groeiregulatoren

1 januari 2014

1 juli 2014

1 juli 2015

fungiciden

1 januari 2015

1 juli 2015

1 juli 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.