Vollegrond

Nieuws 1406 bekeken laatste update:19 mrt 2013

Carport soms verplicht voor spuitmachine

In het Activiteiten Besluit Landbouw, dat vanaf begin dit jaar van kracht is en in de plaats is gekomen van onder andere het Lozingenbesluit, zijn de regels rond het reinigen van spuitapparatuur aangescherpt.

Uitgangspunt is dat een puntbelasting met middelrestanten wordt voorkomen. Bijzonder is dat de spuit niet meer buiten op een verharding geparkeerd mag worden, als die verharding afwatert op een sloot of riool. De spuit moet dan onder dak of weggezet worden, of op een onverharde ondergrond. Middelrestanten die dan op de bodem komen, worden afgebroken door de organische microactiviteit in de bodem. De spuit uitwendig reinigen en/of parkeren op een verharding mag alleen als het spoelwater kan worden opgevangen en kan worden verwerkt via een zuiveringsvoorziening. Het uitwendig reinigen van de machine op een onverharde ondergrond mag ook, mits minimaal 5 meter uit de slootkant.

Of registreer je om te kunnen reageren.