Vollegrond

Nieuws

‘Bewaarkosten prei en peen omlaag brengen’

Wageningen UR start een drie jaar durend onderzoek naar energiebesparing bij de opslag van ondermeer peen en prei.

Daarbij maakt het gebruik van kennis uit bloembollenonderzoek waarmee in die deelsector tot 80 procent bespaard kan worden op energieverbruik. Uit een verkennende studie van Wageningen UR blijkt dat, afhankelijk van het gewas, tot 80 procent van het energiegebruik in de open teelten (akkerbouw en vollegrondsgroente) wordt gebruikt voor de bewaring van producten. Door dit aandeel omlaag te brengen kunnen ondernemers dus flink besparen, zo is de verwachting.

Volgens onderzoeker Jeroen Wildschut is een gelijkmatige luchtverdeling de cruciale factor bij energiebesparing. Doordat een koelcel afkan met minder ventilatielucht, kan het toerental van de ventilator omlaag. Dat toerental blijkt een heel belangrijke factor in de energie die nodig is voor ventilatie van de koelcel.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en Agentschap NL.

Of registreer je om te kunnen reageren.