Vollegrond

Nieuws

Trayplanten prei iets beter dan losse planten

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat in 2012 Spaanse trayplanten en Marokkaanse losse planten vroeger waren en een hogere productie gaven dan in België opgekweekte losse kasplanten. In de vroege teelt gaven de trayplanten een hogere productie dan de Marokkaanse losse planten.

De proef werd op 28 maart geplant en afgedekt met vliesdoek. Op 13 juli werd geoogst. De planten uit Spanje en Marokko waren groter, steviger en hadden een groter wortelvolume dan de kasplanten. De trayplanten scoorden het beste door hun snelle groei met een hogere productie. De losse kasplanten van het ras Krypton haalden 25 ton per hectare, de losse Marokkaanse planten 35 ton en de Spaanse trayplanten 45 ton. Bij Megaton haalden de trayplanten eveneens 45 ton ten opzichte van 20 ton voor de kasplanten. Marokkaanse losse planten van Megaton lagen niet in de proef.

Alle buitenlandse planten hadden een langere schacht bij een gelijke lengte wit en waren gemiddeld dikker. De productieverhoging of de vervroeging van de trayplanten is het gevolg van de snelle weggroei. De grootste traymaat (tray 322) in de planting van 4 mei gaf een hogere productie  en een grovere sortering dan tray 459. De planten zijn wel moeilijk te planten in ponsgaten van 28-32 millimeter. Ook in deze planting kwamen de trayplanten beter uit de bus dan de kasplanten. Marokkaanse losse planten lagen in deze latere planting niet in de proef.

Het voorjaar van 2012 verliep in West-Vlaanderen nat en weinig groeizaam.  Daardoor moeten de conclusies met voorzichtigheid bekeken worden, ook gezien het feit dat er in alle vroege prei sprake was van behoorlijk wat schotvorming, stelt onderzoeker Winnepninckx van het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt in ProeftuinNieuws.

Of registreer je om te kunnen reageren.