Vollegrond

Nieuws

PachtVeilig: gemakkelijk en veilig grond verpachten

Alle juridische zaken rondom pacht in één keer goed geregeld, voor zowel de verpachter als de gebruiker. Dat is de kern van PachtVeilig, een nieuw project van LLTB, Arvalis en Landbouwadviseur.be dat vorige week donderdag officieel is gepresenteerd.

"PachtVeilig zorgt voor het gemakkelijk en veilig verpachten van landbouwgrond tegen een goede opbrengst, mét behoud van bodemkwaliteit", stelt Rutger Lommerse, directeur van Arvalis. Het doel is dat grondeigenaren gemakkelijker overgaan tot het verpachten van hun grond om zo in Limburg de schaarste aan pachtgrond te verminderen. PachtVeilig fungeert als een marktplaats waarbij grondeigenaren en grondgebruikers worden samengebracht.

Voor eigenaar en gebruiker

Grondeigenaren willen een goede prijs voor hun grond en garanties dat de grond na afloop van de pachtperiode weer met dezelfde bodemkwaliteit opgeleverd wordt. Grondgebruikers hebben behoefte aan een goed overzicht van beschikbare gronden, ze willen zekerheid over de gebruiksperiode en willen een marktconforme prijs. "Beide partijen willen dat al dit soort zaken juridisch goed geregeld zijn en daar wil PachtVeilig bij helpen", aldus Lommerse. "De contractveiligheid en de kwaliteit van de gronden is geborgd. Eigenaar en gebruiker kunnen er dus zeker van zijn dat ze niet gebonden zijn aan langdurige contracten en dat de kwaliteit van de grond goed blijft."

Gestelde eisen

De kwaliteit van de landbouwgrond wordt gewaarborgd door de pachter te verplichten tot de juiste bemesting en vruchtwisseling. In geval van bedrijfsstaking, zorgt PachtVeilig ervoor dat er geen fiscale problemen ontstaan. Anderzijds weet de grondgebruiker wat hij krijgt doordat hij inzicht krijgt in de teelt- en bemestingshistorie. Daardoor kan de gebruiker inschatten of hij een goede productie kan realiseren op het betreffende perceel.

Of registreer je om te kunnen reageren.