Vollegrond

Nieuws

LEI: karig maar stabiel inkomen in vollegrond

Er zit weinig beweging in de inkomens en rendementen op de Nederlandse vollegrondsgroentebedrijven. Ondanks een licht plusje blijft de sector onder het agrarisch gemiddelde.

Waar de gemiddelde agrarisch ondernemer in 2013 zo'n 42 duizend euro verdiende, daar blijft de gemiddelde vollegrondsgroenteteler steken op 38 duizend euro. Dat is wel 4 duizend euro meer dan in 2012. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomenscijfers van het LEI. Ook de rentabiliteit per bedrijf gaat marginaal omhoog van 95 naar 96 euro opbrengsten per 100 euro kosten. Daarmee moeten de ondernemers het doen met een minder dan marktconforme beloning voor hun eigen arbeid en kapitaal.

Ook het totale areaal aan verse vollegrondsgroente zit al sinds 2006 min of meer op slot op zo'n kleine 25 duizend hectare.

Groei zit wel in de omvang van met name de gespecialiseerde bedrijven. Die verdubbelden hun gemiddelde omvang tussen 2000 en 2013 van 11 naar 21 hectare, verdeeld over nu nog zo'n duizend bedrijven. Daarnaast telen nog eens circa 1800 gemengde bedrijven een kleine 4 duizend hectare vollegrondsgroenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.