Vollegrond

Nieuws

Ganzenakkoord van tafel

Het vorig jaar tot stand gekomen Ganzenakkoord is al gestrand nog voordat het op 1 januari 2014 van kracht wordt.

De afspraak tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties gaat over over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland.  Oorzaak voor het stuklopen van de overeenkomst is een ruzie die is ontstaan over de winterrust voor de vogels.

In het Ganzenakkoord was afgesproken dat de ganzenpopulatie de komende jaren door bejaging en vergassing met aanzienlijk moet worden teruggebracht en dat het huidige opvangbeleid voor winterganzen moet worden aangepast.

Volgens Natuurmonumenten en de Vogelbescherming is LTO aan schuldig aan het opblazen van het akkoord, omdat volgens hen de agrariërs niet bereid bleken te zijn om de winterrust voor ganzen te respecteren.  Volgens het Inter Provinciaal Overleg IPO was er 'Binnen de 'Ganzen-7' (G7, de zeven partners van het ganzenoverleg) geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 1 januari 2014'.

Oud-Kamerlid Harm Evert Waalkens, voorzitter van de G7, reageerde "teleurgesteld dat het akkoord net voor de de inwerkingtreding alsnog gesneuveld is". De Friese gedeputeerde Johannes Kramer meldt dat de provincies nu met de Ganzen-7 afzonderlijke afspraken gaan maken over het ganzenbeheer.

In het Ganzenakkoord, waren afspraken gemaakt over het afschieten van broedganzen in de zomer, terwijl trekganzen met rust zouden worden gelaten. Vogelwerkgroep Sovon meldde vorige week nog op basis van tellingen dat afschieten van ganzen niet helpt. Steeds meer ganzen blijven in Nederland en het aantal zal nog verder groeien, aldus Sovon. De werkgroep denkt dat de enige oplossing is het platteland minder 'gansvriendelijk' in te richten. Het steeds maar uitbreiden van natte natuur trekt steeds meer ganzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.