Vollegrond

Nieuws

Fruitteler positiever dan groenteteler

Alle fruittelers geven de toekomst van hun bedrijf een positief rapportcijfer. Bij vollegrondsgroentetelers heeft 15 procent van de telers onvoldoende vertrouwen in de eigen toekomst.

Dat blijkt uit een enquète van accountantsbureau Flynth. Wel zijn de zorgen over de prijsvorming groter bij fruitteeltbedrijven. Van de ondervraagde fruittelers zegt 65 procent dat prijsvorming een grote of zeer grote belemmering is voor de toekomst van het bedrijf.  Bij vollegrondsgroente is dat 55 procent.

Opvallend is verder dat 40 procent van de fruittelers een beter resultaat verwachten dan 2013. Bij vollegrondsgroente is dat 55 procent. Dat lijkt te worden verklaard uit het buitengewoon goede jaar voor fruittelers in 2013.

Iets meer groentetelers heeft de blik op het buitenland gericht om te kijken naar afzet, inkoop, productie of samenwerking. Eén op de zes groentetelers doet dat tegen één op de twintig fruittelers.

Uit de cijfers blijkt wel dat Flynth een beperkt aantal telers ondervroeg; circa veertig in totaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.