Vollegrond

Nieuws

Duitse telers niet blij met onverwachte Arbo-controles

Regionale overheden in Duitsland gaan onverwachte controles uitvoeren op arbeidsomstandigheden op teeltbedrijven. De instanties mogen boetes opleggen en hebben zelfs het recht om inzage te krijgen in geheime bedrijfsinformatie.

Tot op heden werden in Duitsland controles rondom arbeidsomstandigheden gecontroleerd door de zogeheten 'Genossenschaften'. Dat zijn sectoreigen organisatievormen en die hebben nog steeds een adviserende functie. Dat regionale overheden (Bezirksregierungen) daarnaast vanaf heden eigen controles met uitgebreide bevoegdheden mogen gaan uitvoeren, schiet bij menig Duitse teler in het verkeerde keelgat. Het Ambt für Arbeitsschutz is de uitvoerende organisatie. Een en ander bleek op een voorlichtingsdag van de Fachgruppe Krefeld-Viersen op 22 november in Kempen.

Vergaande bevoegdheden

De controles houden in dat heel het bedrijf wordt doorgelicht op gebied van arbeidsveiligheid. Deze controles mogen onaangekondigd worden uitgevoerd en het Ambt für Arbeitsschutz heeft het recht alle bedrijfsgebouwen te betreden en alle benodigde informatie op te vragen. Ze kunnen adviezen uitbrengen, maar ook dwingende maatregelen opleggen - bijvoorbeeld een machine die binnen een bepaalde tijd moet zijn aangepast - en boetes uitdelen. In uiterste gevallen mogen ze ook acuut het bedrijf stilleggen.

Plan van aanpak

Bureaus, zoals de Firma UVM-GmbH, helpen telers bij het alvast doorlichten van hun bedrijf en het inventariseren van mogelijke gevaren aan de hand van checklisten. Ze stellen een plan van aanpak op om die gevaren te elimineren of te verminderen, "want 100% alle risico's uitsluiten, dat zal nooit kunnen", aldus Thomas Hüsken van UVM (Umwelt Verfahren Management). "Maar met een inventarisatie en een plan van aanpak kun je als teler wel aantonen dat je bewust bezig bent met de arbeidsveiligheid op jouw bedrijf. Dat werkt bij controles alleen maar in je voordeel, want het toont dat je van goede wil bent."

Eindverantwoording bij teler

Hüsken gaf nog aan dat ook de medewerkers verantwoording dragen en opdrachten gedelegeerd kunnen krijgen rond het opsporen en aanpassen van gevaarlijke situaties. Ook het dragen van persoonlijke bescherming behoort tot die verantwoording. "Het is daarom belangrijk hen bij dit proces te betrekken." Toch blijft het uiteindelijk de teler die de eindverantwoording draagt. Dat wel in alle redelijkheid. "Als een volwassen persoon zijn vingers in het stopcontact steekt, dan is dat echt zijn eigen verantwoording."

Of registreer je om te kunnen reageren.