Vollegrond

Nieuws laatste update:15 okt 2013

Grote neerslaghoeveelheid leidt tot schade

Het is nog niet vast te stellen of de wateroverlast in Zuidwest-Nederland invloed zal hebben op de spruitenproductie, maar dat de grote hoeveelheid neerslag tot schade zal leiden, staat wel vast. Het rooien van vroege witlofwortels zal op plaatsen uitgesteld moeten worden.

Hoe groot de schade als gevolg van de wateroverlast is, wordt volgens Johan Aarnoudse van Van Iperen pas over enige dagen duidelijker. Immers, op dit moment is aan de spruitenplant nog niets te zien. Als er wortels afsterven door zuurstofgebrek omdat planten langer dan 24 uur in het water staan, komt dat wellicht over een aantal dagen al, maar zeker over een week tot uiting. Het water zo goed en zo snel mogelijk afvoeren, is dan ook het devies en daarvoor hebben telers zondag al kraantjes ingezet en geulen gegraven.

Verschil per perceel

Het afgelopen weekend viel er in de Hoekse Waard, op Goerree Overflakkee en op Voorne-Putten 55 tot 120 millimeter neerslag. Als gevolg daarvan staan op diverse percelen de lager gelegen plekken onder water, maar er zijn ook voorbeelden van grote delen van percelen waar het water nauwelijks weg kan. Dat de situatie van perceel tot perceel verschilt, hangt vooral samen met hoeveel water er is gevallen, de waterstand in de omliggende sloten en in welke mate gemalen het water kunnen afvoeren.

Vroege witlofwortels

Hans Vroegindeweij van TTW voorziet op dit moment vooral praktische problemen voor het rooien van de vroege witlofwortels. Als die aan rooien toe zijn, zal dat op sommige percelen niet kunnen en bij wortels die wel te rooien zijn, zal de ziektedruk tijdens de forcering hoger zijn.

Voor de wortels die voor over twee tot drie weken gerooid gaan worden, is het nog afwachten. Omdat er door het water minder zuurstof in de grond zit, remt dat de groei en is er mogelijk meer kans op rotte wortelpunten, maar dat is ook afhankelijk van het weer in de komende weken. Als het aan de natte kant blijft, zal het rooien van die wortels ook onder nattere omstandigheden plaats vinden en dat kan eveneens leiden tot een hogere ziektedruk tijdens de forcering.

Schade te verzekeren

Schade aan gewassen als gevolg van hevige regenval is in principe verzekerbaar via de brede weerverzekering. De verzekeringsdichtheid is onder akkerbouwers/groentetelers echter niet groot. Marien Boersma van verzekeraar Agriver meldt dat er vanuit het Zuidwesten van het land zeven schademeldingen zijn gedaan.

Ondernemers die zich tegen schade door overvloedige neerslag willen verzekeren kunnen daarvoor subsidie krijgen. Dienst Regelingen heeft een speciale regeling, waarbij ongeveer tweederde van de premie voor subsidie in aanmerking komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.