Vollegrond

Nieuws

Discussie rond zeer vroege bloemkool laait weer op

In Limburg houdt de allervroegste teelt van weeuwen- en vrijsterbloemkool telers niet zo bezig, maar desondanks is er wel volop discussie over wat het beste zaaimoment en perspotmaat zijn. Risicospreiding is daarbij de belangrijkste insteek, maar over hoe dat risico te minimaliseren lopen de meningen uiteen.

De ene plantenkweker heeft in oktober al weeuwenbloemkool gezaaid op 6-centimeter perspotten en begin november volgt de vrijsterteelt en in december de volgende zaaisels. De andere plantenkweker kiest voor zaaien in december op 6-, 5- of 4-centimeter perspotten naargelang de wens van de teler.

De een vindt dat bij een tegenvallende groei in het najaar de in oktober gezaaide planten in het voordeel zijn, waardoor deze het eerste geplant kunnen worden en er daardoor voor de teler meer zekerheid is dat hij ook daadwerkelijk vroeg kan planten. De ander vindt dat je juist door te zaaien in december het minste risico loopt omdat vroegheid in Limburg niet zo speelt en je dan altijd een optimale plant tot je beschikking hebt. Een nadeel van in oktober zaaien zou nog zijn dat je een plant hebt die zo’n twee maanden ouder is dan in december gezaaide planten. Deze discussie laaide op tijdens de op dinsdag 22 oktober gehouden en door ZON fruit & vegetables georganiseerde bijeenkomst bij Cep Smeets in Helden.

Twee jaar geleden werd deze discussie ook gevoerd, maar dat leidde toen blijkbaar niet tot een eenduidige conclusie. Reden om het onderwerp voor de bijeenkomst in het vroege voorjaar van 2014 nog eens op de agenda te zetten, waarbij aangetekend dat ieder voorjaar weer anders is en de ene plant het ene jaar en de andere plant het andere jaar beter voor de dag kan komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.