Vollegrond

Nieuws

Rechter zet streep door koolbedrijf

Het Gerechtshof in Arnhem heeft een teler bevolen binnen twee maanden gepachte grond te ontruimen.

Het Gerechtshof stelt daarmee de verpachter in het gelijk die geen vertrouwen stelde in het bedrijfsplan van de teler; een broer van de oorspronkelijke pachter. Na het overlijden van de oorspronkelijke teler wilde de oudere broer het bedrijf overnemen, maar de verpachter had bezwaren. Het bedrijfsplan waarin een deel is ingeruimd voor koolteelt voor de veiling zou volgens het Gerechtshof vereisen dat de teler 48 uur per week op het bedrijf werkzaam zou moeten zijn en daarvoor zijn vaste baan moest opzeggen. Gezien de schaal van het bedrijf van 15 hectare acht de rechtbank het niet aannemelijk dat de teler zonder vaste baan voldoende inkomsten zou kunnen behalen van het bedrijf. Ook een samenwerkingsverband met andere telers zorgt er niet voor dat het Gerechtshof op andere gedachtes komt. De rechter oordeelt op basis van de bedrijfsresultaten en roerend goed dat de teler aan het hobbyboeren is, ondanks dat het bedrijf over 2010 een winst maakte van ruim 26.000 euro.

Het Gerechtshof voorziet dat bij een intensievere teelt als kool de pachtprijs zal stijgen. Ook twijfelt het hof aan de kans op financiering bij investeringen gezien de leeftijd van de teler.

Of registreer je om te kunnen reageren.