Vollegrond

Nieuws laatste update:13 sep 2012

Aardbeidemodag: magnesium ondergeschoven kindje

Bezoekers op de aardbeidemodag op 7 september in Breda kregen een bijzondere proef van adviesdienst HortiNova voorgeschoteld, over de relatie tussen bodemgezondheid en de weggroei en productie van aardbeiplanten.

Dat werd getoond met zesentwintig bakken met gronden van diverse herkomsten en behandelingen met gekoelde Sonata -aardbeiplanten in een teelt vanaf half juli. De verschillen in weggroei tussen de ene en andere bak waren soms enorm. Dat is vaak te herleiden tot een gebrekkig magnesiumopname.

HortiNova-bodemspecialist Sjoerd Smits durft gezien de plantontwikkeling op sommige proefbakken wel de stelling aan dat 'organische' mest als manier om de conditie van de bodem op een hoger peil te brengen, goed klinkt, maar dat in werkelijkheid niet altijd is.

Hij maakt de opmerking naar aanleiding van het deel van de proef dat is opgezet met grond van vijf telers. Van ieder van hen staat er een bak met grond van een als ‘goed’ aangeduid perceel en met grond van een als ‘matig’ aangeduid perceel. Bij sommige telers is het verschil in plantweggroei in de matige en in goede grond amper te zien, in andere gevallen is dat verschil levensgroot.

Smits: “Dat kan allerlei oorzaken hebben. Wel vinden we in de minder goed weggegroeide planten een hoog K-gehalte in het blad. Veel kali kan de opname van magnesium verhinderen, waardoor de gewasgroei wordt geremd. Dat kan veroorzaakt zijn door de aanvoer van veel organische mest met een hoog kaligehalte. Vandaar de opmerking: 'organische mest lijkt goed, maar is het niet altijd'.” De telersgronden worden ook getoetst op hun ziektendrukkend vermogen in een biotoets met planten die zijn besmet met  Phytophthora.

Weggroeiverschillen
Voor een ander deel van de proef is grond gebruikt van PPO Vredepeel. Op dit proefcentrum ligt al jaren achtereen een vruchtwisselingsproef op gronden die uiteenlopend zijn behandeld en bemest. Een deel van deze gronden is gangbaar, een ander is biologisch, met verschillen in organische stofbemesting.  De weggroeiverschillen met Sonata zijn gigantisch te noemen, waarschijnlijk door aaltjes als Hapla en Pratylenchys penetrans (PP).

Het derde deel van de proef betreft een bemestingsproef van HortiNova: in een soort grond zijn uiteenlopende strategieën toegepast, waaronder met extra spoorelementen, extra Mg, extra compost, huminezuur etcetera. Een planting heeft dusdanig veel gips gekregen, dat de hierin aanwezige kalk de opname van magnesium heeft geremd en daarmee de gewasontwikkeling.

Smits: "Voldoende Magnesium laat de aangevoerde N extreem veel beter werken. De groeiverbetering door Magnesium bemesting lijkt dan ook veel op een N (stikstof) effect (zie verschillen op de foto met laag en voldoende Mg). Zonder voldoende Mg neemt de plant wel N (stikstof) op, maar deze wordt dan niet omgezet in (extra) groei."

Foto

  • Aardbeiplanten met voldoende magnesium.

    Foto: HortiNova
  • Aardbeiplanten met te weinig magnesium door te veel kalk.

    Foto: Hortinova

Of registreer je om te kunnen reageren.