Vollegrond

Nieuws 239 bekeken

Biotoets levert informatie over aaltjes

Het Actieplan Aaltjesbeheersing, een initiatief van het LTO Nederland, Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw heeft in het kader van de uniformering van de voorlichtingsboodschap een nieuwe leaflet ontwikkeld.

De Aaltjesadviescommissie (AAC) heeft op basis van onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) naar opsporingsmethoden voor M. chitwoodi in een perceel een leaflet ontwikkeld, waarin een zogenaamde biotoets wordt omschreven. De biotoets levert na uitvoering belangrijke informatie over het beoogde perceel en of dit te gebruiken is voor een M. chitwoodi-gevoelig gewas.

Uit meerjarig onderzoek is gebleken dat deze biotoets gevoeliger is dan de gangbare detectiemethoden en betrouwbaar aan kan tonen of er risico’s zijn voor bijvoorbeeld een pootgoedteelt. Het stappenplan om de biotoets zelf uit te voeren is opgeschreven in een heldere en toegankelijke leaflet. De biotoets kan nu door de praktijk worden opgepakt.

PPO heeft deze biotoets samen met de Landelijke Chitwoodi Werkgroep ontwikkeld. Het onderzoek is gefinancieerd door het Productschap Akkerbouw.


De leaflet is te vinden op www.kennisakker.nl.

Bron: AAC

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.