Vollegrond

Nieuws

Zaadcoating staat ter discussie

De gedachten over het coaten van ijsbergslazaad tegen bladluizen verschillen sterk tussen Noord- en Zuid-Nederland. Sommige zaadfirma’s dubben over de aanpak voor volgend jaar.

In Noord-Holland zijn er diverse ijsbergslatelers die gebruik maken van ongecoat zaad. Zij zetten een of twee keer Movento in gedurende de teelt om zo bladluizen onder controle te houden. Het afgelopen seizoen ging dat goed, waarbij aangetekend dat de druk van bladluizen dit jaar laag was.

In Zuid-Nederland (en bij onze Oosterburen net over de grens) is het gebruik van gecoat zaad juist een standaard maatregel die men niet achterwege durft te laten, mede door de hogere druk van bladluizen. Aanvullend gebruiken de Zuid-Nederlandse telers regelmatig Decis om bladluizen de baas te blijven. Movento wordt in Zuid-Nederland slechts sporadisch ingezet.

Dat bleek tijdens een excursie van Nederlandse en Duitse ijsbergslatelers op het bedrijf van Peter van Osch in Leunen. De excursie werd georganiseerd door LTO Vollegrondsgroente.net.

Verder bleek dat zaadfirma’s zaad coaten zowel in eigen beheer uitvoeren, maar dat er ook zijn die dat uitbesteden. Met name die laatste dubben over hoe volgend jaar om te gaan met zaadcoating, mede door de extra kosten die uitbesteden met zich meebrengt en omdat bij sommige rassen ook een negatieve invloed op het kiemingspercentage is vastgesteld.

De handelswijze omtrent zaadcoating kan zeker voor de Zuid-Nederlandse telers een rol spelen bij hun keuze voor de te telen rassen.

Als alternatief is er nog de Dummypil, maar die toepassing is op dit moment duurder dan gecoat zaad. Er werd dan ook een pleidooi gehouden voor het gelijk trekken van die kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.