Vollegrond

Nieuws laatste update:22 okt 2012

Veel preiproeven op proefcentrum Kruishoutem

Op het proefcentrum voor de groententeelt in Kruishoutem liggen enkele tientallen proeven met prei voor rassen- gewasbeschermings-, onkruid- en bemestingsonderzoek.

Ze werden zondag 14 oktober toegelicht tijdens de Praktijkdag Prei. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste proeven, met toelichting van de onderzoekers van het proefcentrum. De definitieve proefresultaten worden in een later stadium op deze site vermeld.

Onkruidbestrijding
Planting 27 juni met telkens combinaties van Totril en Lentagran, plus bodemherbiciden Stomp aqua en Frontier Elite (dimethenamide-p) of Defi (prosulfocarb, sinds dit jaar in België erkend, goed op kleefkruid, maarmet de toegepaste dosis van 2 liter per hectare geen meerwaarde, hogere dosering (etiketdosering van 5 l/ha) kan schadelijk zijn voor de waslaag van de prei). Toepassingen 14 dagen na planten (10/7) volgens etiketdosering, of 5 weken na planten aan hogere doseringen op groter onkruid (1/8). Dat was te laat.
Conclusie: hoe vroeger de onkruidbestrijding wordt ingezet, hoe beter de bestrijding en hoe hoger de productie (uitgedrukt in stuksgewicht).

Rasgevoeligheid trips vroege herfstprei
Belton, Callahan, Celcius, Delmas, F91, Krypton, Surfer, Poulton, Walton, Levis, Rally (Bejo 2831), Megaton, Copernicus (RS 1418), Bulgina, Darwin, Duraton, Gevaria, TZ 2162, TZ 3137. Dit jaar lage tripsdruk.

Voorlopige resultaten op 25 september:
Zeer gevoelig: Bulgina, Copernicus, (rassen voor industrie, trips wordt hier getolereerd) Levis en Megaton;
Zeer sterk: Poulton, Surfer, Walton.

Doppenkeus tripsbestrijding
Geteste doppen: sXR11003, venturidop AVI11003, Turbo Teejet Induction dop TTI11003, gespoten met 500 liter water per hectare.
Conclusie: driftreducerende dop als turbo Teejet en venturidop met grove druppel geven het beste resultaat.

Proef vroege rassen diverse planttypen
Krypton, Striker, Duraton, Volta, Megaton met binnen- en buitenlandse planten waaronder buitenlandse kluitplanten. De proef werd herhaald met zomerrassen, waaronder gedeeltelijk met buitenlandse kluitplanten.
Opvallend: de productie van de buitenlandse kluitplanten lag spectaculair hoger (= tenminste 100 gram per prei) dan met de overige planttypen.

Bemesting
Conclusie: in korte en vroege teelten aan de basis altijd ammonium en fosforbevattende meststoffen toevoegen voor een vlotte weggroei. Dit blijkt ook voor gewassen als groenselderij en andijvie.

Gevoeligheid rassen voor Pseudomonas porri  in winter en late winter
Rassen: Aylton, Harston, SG 1726, Vitaton, Radja. Natan, Lucretius, Triton.
Stand van zaken op 26 september: na kunstmatige infectie waren alle rassen aangetast. Natan had het laagste percentage aangetaste planten. In later stadium wordt gekeken naar mogelijkheden voor curatieve behandeling. Dezelfde proef ligt in late herfstrassen, alle rassen zijn aangetast.

Lipopeptiden
Efficiëntie van lipopeptiden en fungiciden tegen roest en Alternaria en van lipopeptiden en biologische middelen tegen Fusarium. (Eerste jaar onderzoek in het veld). Lipopeptiden zijn uitscheidingsproducten van stammen van Bacillus-subtilissoorten.  Deze poedervormige producten worden opgelost in water gespoten.
Werking: afhankelijk van het type stam wordt in het gewas resistentie opgewekt, of wordt de schimmel direct aangepakt.

Overig
Rassenproeven vroege herfst, late herfst en late winter, zaai 7 mei 2012, planten 8 augustus 2012 (laat, onder zeer matige omstandigheden), rasgevoeligheid roest en purper- en papiervlekken late herfst en winter.

Of registreer je om te kunnen reageren.