Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Teler mag konijnen niet afschieten

Een teler krijgt geen vrijstelling om konijnen en hazen af te schieten na forse schade op een perceel in 2010. De teler kreeg die ontheffing niet omdat er alternatieven zijn, zoals een electrisch raster rondom de percelen.

Het standpunt van de teler dat dit te kostbaar is en mogelijk onvoldoende werkt, was niet voldoende onderbouwd, stelt de Raad van State in een zaak van de teler tegen de provincie Gelderland.

De teler had een offerte voor een konijnenraster ingeleverd, maar had niet aangetoond dat de kosten van zo’n raster disproportioneel zouden zijn voor de teelt. Voor haas en konijn kan het gehele jaar door – ook buiten het teeltseizoen - wel ontheffing worden verleend voor het jacht met gebruik van kunstlicht, maar in 2011 leek aan deze jachtmethode een einde te komen door uitspraken van rechtbanken.

Eén reactie

  • PDP De Proft

    Beste preiteler,

    U moest toch weten dat de boer steeds aan de verkeerde kant staat !!! U heeft veel plichten, maar geen rechten , en dat niemand het voor u opneemt !!! De Raad van State heeft steeds gelijk, en hebben ze geen gelijk, zie nummer 1, ze hebben altijd gelijk !!! Niets aan te doen!!! Ik kan het ook niet begrijpen, maar het is zo !!! Ge moet courage hebben !!!

Of registreer je om te kunnen reageren.