Vollegrond

Nieuws

Studie agrotechniek gat in de markt

Bureau Hy-Perion uit Melderslo start in samenwerking met Helicon Opleidingen en kenniscentrum beroepsonderwijs Aeguor een nieuwe agrotechnische vakopleiding onder de naam Agro en Techniek Academy. Er zou veel vraag zijn naar een dergelijke praktijkgerichte opleiding.

Bedrijven in de agrarische sector geven aan behoefte te hebben aan een opleiding die gericht is op technische bijscholing van hun vakpersoneel. In het huidige reguliere vakonderwijs kan aan die behoefte onvoldoende worden voldaan. Vandaar dat Hy-Perion, Helicon en Aeguor nu de Agro en Techniek Academy hebben opgericht om praktijkgerichte technische opleiding te verzorgen. De deelnemers kunnen zelf aangeven op welk technisch vlak ze behoefte hebben aan bijscholing zodat daarop binnen de opleiding kan worden ingespeeld.

De opleiding richt zich in eerste instantie op de gemeente Horst aan de Maas en wordt gegeven in de bedrijfsgebouwen van blauwe bessenteler Hay Arts in Broekhuizen. De praktijklessen vinden op de deelnemende bedrijven plaats. Er worden ook al gesprekken gevoerd om buiten de gemeente Horst aan de Maas opleidingen te gaan verzorgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.