Vollegrond

Nieuws 1 reactie

‘Flandria onderscheidt zich te weinig’

Het kwaliteitslabel Flandria onderscheidt zich steeds minder in de markt en verliest hierdoor voorsprong op de concurrentie, schrijft Veiling REO in haar nieuwe beleidsvisie.

“Door het kopiëren van teelttechnieken en het gebruik van dezelfde productiemethoden levert de concurrentie een steeds betere kwaliteit af”, schrijft REO in haar nieuwe visiedocument. Kwaliteiten zijn daardoor naar elkaar toegegroeid en de voorsprong van Flandria ten opzichte van concurrerende kwaliteitslabels loopt hierdoor terug.

Uit de analyse, die door REO is opgesteld, blijkt dat de sortering- en kwaliteitsnormen teveel zijn afgestemd op productie en ‘in mindere mate’ op de behoefte van de markt.

Eenvoudige richtlijnen
REO dringt er bij partners op aan om ‘strakke, vereenvoudigde en eenduidige richtlijnen’ te hanteren voor Flandria-producten. “Afgestemd op de werkelijke noden van de consument.”

In het beleidsdocument pleit REO verder voor uniformiteit. Daarbij zou de rubricering in verschillende kwaliteiten losgelaten moeten worden. De ondergrens van het kwaliteitslabel moet daarbij omhoog. Producten die niet binnen de nieuwe criteria vallen, worden niet meer onder het Flandria-label verkocht.

Eén reactie

  • FEMC

    Een kwaliteitslabel heeft alleen maar zin en kan alleen maar blijven bestaan als het kwaliteiten aanbiedt die voor de consumment relevant zijn; ook al gaat dat ten koste van maximale productie, gemakkelijk bewerken en andere kostprijsverlagende factoren. Door de (goed onderbouwde!) garantie van het merk kan dan meer uit de markt gehaald worden waardoor de kostenhandicap goedgemaakt wordt. Is de markt niet bereid deze kostenhandicap te vergoeden dan kan men de normen bijsturen totdat dit toch gebeurt. Dat is zuivere marktwerking. Allen moet 'kwaliteitserosie' hierbij vermeden worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.