Vollegrond

Nieuws

Eerste keuringen aspergeplanten Select Plant

Eind juni heeft de Naktuinbouw de eerste veldkeuringen bij aspergeplanten uitgevoerd. Ook de intensievere keuringen volgens het Select Plant-systeem zijn begonnen.

Het totale areaal aspergeplanten bedraagt jaarlijks rond 220 hectare, verspreid over 17 bedrijven. Van het te keuren oppervlak is circa 135 hectare, verspreid over 12 deelnemers, aangemeld voor opkweek onder het Select Plant-kwaliteitsmerk. Deelnemers van Select Plant worden beoordeeld volgens de normen die zijn vastgelegd in het specifieke basisvoorwaardenprogramma.

Standaard beoordeling
Een team van 7 keurmeesters is eind juni gestart met de veldkeuringen. Minimaal twee keer wordt de opkweek, waarvan het overgrote deel afkomstig is van in Nederland ontwikkelde rassen, beoordeeld op rasechtheid, raszuiverheid, uniformiteit en gezondheid.

Select Plant beoordeling
De percelen die zijn aangemeld voor Select Plant, worden ook bemonsterd en onderzocht op Fusarium oxysporum. Het onderzoek hiervoor vindt plaats bij Naktuinbouw in een 6 weken durende biotoets. Afnemers van plantmateriaal afkomstig van deze onderzochte percelen en geleverd in het Select Plant-systeem, kunnen er van uitgaan dat de planten zijn opgegroeid op Fusarium-arme percelen.

Promotie Select Plant
De deelnemers hebben in overleg met Plantum NL en Naktuinbouw besloten om de bekendheid van het Select Plant-programma beter onder de aandacht te brengen bij hun afnemers en de sector. Daartoe worden promotionele activiteiten ontwikkeld, zoals advertenties in vakbladen en het maken van posters en banners. Ook een specifieke website voor Select Plant-asperge is in de maak.

Bron: Naktuinbouw

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.