Vollegrond

Nieuws

Schorsing Batavia blijft van kracht

De schorsing van Telersvereniging Batavia als producentenorganisatie blijft vooralsnog gehandhaafd.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) ziet geen reden tot het treffen van een voorlopige voorziening die de schorsing ongedaan maakt. Bij een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit door een bestuursorgaan dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt na een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. In dit geval heeft Batavia behoefte aan een voorziening omdat de schorsing miljoenen steun kan kosten.

Het Productschap Tuinbouw schorste de Barendrechtse coöperatie op 16 december 2009 met terugwerkende kracht per 3 december 2009. De coöperatie zou niet voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de Europese verordening voor gemeenschappelijke ordening van landbouwmarkten (GMO).

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.