Vollegrond

Nieuws laatste update:15 jul 2010

In 2009 10% minder middelen gebruikt

Uit de Nefyto-afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen blijkt bij de afzet over het jaar 2009 een daling van meer dan 10% ten opzichte van 2008.

De daling kwam vooral tot stand door minder afzet van onkruidbestrijdingsmiddelen (-19%) en schimmelbestrijdingsmiddelen (-15%). Er is in 2009 ruim 9.163.000 kilo actieve stof in Nederland gebruikt. Dat is bijna 15% lager dan in 1998 - het referentiejaar voor de Nota Duurzame Gewasbescherming - en volgt de afnemende trend vanaf 2007.

De laatste tijd kwam er een aantal sombere berichten naar buiten over de toename van het gebruik en het niet halen van de doelstellingen van het Convenant Duurzame Gewasbescherming. Deze berichten waren echter voornamelijk gebaseerd op de afzetgegevens in de periode 2003 - 2007.

De nieuwste gegevens zijn aanleiding om een positievere verwachting uit te spreken over de evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming, die eind 2011 wordt afgerond. “De milieubelasting kan echter nog verder omlaag als een aantal innovatieve middelen wordt toegelaten dat bij het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden blijft hangen op de beoordeling van effecten op waterorganismen. Nederland hanteert hiervoor een nationaal specifieke aanpak die toelatingen belemmert”, aldus Maritza van Assen, directeur Nefyto.

De afzetgegevens van Nefyto zijn gebaseerd op de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt. Het gaat hierbij niet om gebruikscijfers. Voorraadvorming bij handel en gebruikers is niet in de getallen verdisconteerd.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.