Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Bloemkool kampt met ongelijkheid in groei

Bloemkool wordt in alle teeltgebieden geteisterd door rupsen, in Noord-Holland is daarnaast de koolgalmug op oorlogspad, in bloemkool en in broccoli. De insectendruk komt bovenop de planningsproblemen met bloemkool door de ongelijke afrijping, zo bleek gisteren op een door zaadfirma Syngenta georganiseerde bijeenkomst bij Rien Dieleman in Middelburg.

Gewasbeschermingsdeskundige Paul Goorden van Cebeco Agrochemie verwacht desgevraagd dat met de omslag naar gematigder temperaturen, ook de rupsendruk vermindert. Behalve dat warm weer de afbraak van veel middelen versnelt (met name die van pyrethoïden), worden werkzame stoffen door een verdikking van de waslaag op het gewas moeilijker opgenomen, en houden rupsen zich zo diep mogelijk verscholen in het hart van de kool. “Met de huidige temperaturen rond 20 graden Celsius mag je zeker een betere werking verwachten. " Verscholen rupsen laten zich nauwelijks nog pakken door  pyrethroïden en Steward, omdat deze middelen het moeten hebben van contactwerking. Tracer is dan een trefzekerder keus, vanwege de lokaal systemische werking. Wel is dan groeizaam weer vereist. Vanwege deze voorwaarde kan de werking van Tracer dus ook tegenvallen. 

Karate Zeon tegen koolgalmug
De koolgalmugbestrijding is een kwestie van consequent aanpakken, aldus Goorden: te beginnen met zaadcoating (Gaucho, imidacloprid) of een traybehandeling (bij voorkeur, met Admire), gevolgd door een eerste bespuiting  3 á 4 dagen na planten met Karate Zeon. Dit middel moet vervolgens nog drie keer elke twee weken worden ingezet. Met deze preventieve aanpak worden rupsen ook aangepakt, en is op deze manier ook inzetbaar in bloemkool
Op de bijeenkomst werd verder gewezen op de druk van wild, en wat daaraan te doen. De meest concrete oplossing werd aangedragen voor harig wild, met de inzet van Aminosol. De bladmeststof heeft een dusdanige geur dat konijnen en hazen deze lucht mijden. De ervaring leert dat droog weer noodzakelijk is om de afweer intact te houden.

Stand van zaken
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat veel bloemkool kampt met ongelijkheid in groei en bloei-inductie. Dat is zo in Zeeland, en in Noord-Holland, aldus Syngenta-adviseur Joop Hof. Daarbij vallen ook de verschillen op tussen percelen, door verschillen in structuur. “Die komen onder regenrijke omstandigheden veel minder sterk naar voren dan onder de droogte van de voorbije weken.” In Flevoland is het beeld een stuk gunstiger, aldus Hof, door een betere vochtaanvoer vanuit de bodem. Hij meldde verder dat het areaal zomer- en herfstbloemkool dit jaar zo’n 100 hectare minder is dan in 2009, en dat het areaal winterbloemkool het komende seizoen iets lager zal zijn.
In België zal de productie deze en volgende maand beperkt blijven, bij de Duitse productie is het vooral de vraag hoe de kwaliteit zal zijn. “Dat is spannend, want men heeft er ook weinig neerslag gehad.” De Engelse bloemkoolteelt verloopt tot nu toe rustig, door voldoende vocht en matige temperaturen. “De Engelse vraag naar buitenlandse kool zal waarschijnlijk beperkt blijven.”


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Joost Stallen

Eén reactie

  • no-profile-image

    p

    kijk

Of registreer je om te kunnen reageren.