Vollegrond

Nieuws

'Afblijven van dat water'

Steeds meer waterschappen kondigen onttrekkingsbeperkingen of -verboden af, of verzwaren de beperkingen voor de onttrekking van oppervlaktewater. Verwacht wordt dat het neerslagtekort de komende tijd snel oploopt.

Midden-Brabant
Het waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater afgekondigd voor Midden Brabant, omdat er te weinig water in beken en rivieren aanwezig. De meeste hooggelegen sloten staan droog. Het verbodsgebied ligt tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch.

West-Brabant
Waterschap Brabantse Delta hanteert een getrapt beregeningsverbod . In een deel van West-Brabant, geldt een algeheel verbod, in andere delen alleen een beregeningsverbod voor grasland, en in een aantal gebieden geldt nog geen verbod.

Noord- en Midden-Limburg
Waterschap Peel en Maasvallei heeft een beregeningsverbod ingesteld voor Noord- en Midden-Limburg. Het verbod geldt niet voor pompen met een capaciteit minder dan 5 m3 per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Vanuit grondwater mag wel beregend worden.

Aa en Maas
In grote delen van het beheergebied van Aa en Maas geldt een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater. Vanuit grondwater mag wel beregend worden.

Roer en Overmaas
Waterschap Roer en Overmaas heeft een algeheel verbod voor het onttrekken van water ingesteld voor oppervlaktewateren in het stroomgebied van de Vlootbeek.

Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel hanteert een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater voor het totale beheersgebied.

Neerslagtekort 
Volgens voorspellingen komt het tekort de komende weken op ongeveer 189 mm uit. In een gemiddeld jaar ligt dit tekort voor juli rond de 100 mm. Het neerslagtekort is niet gelijk verdeeld . Midden-Limburg, Oost- en Zuidwest-Brabant en Zeeland horen tot de gebieden met de minste neerslag. Ook Noord-Holland, met name de kust, is zeer droog. Het noorden en delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland hebben relatief het kleinste tekort.


Bron: Groenten & Fruit -auteur: Joost Stallen

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.