Vollegrond

Nieuws

Aanpassing MRL’s voor zwavel

De Europse Unie heeft besloten de MRL’s van zwavel in alle gewassen op te heffen. Reden is de geringe toxiciteit van zwavel.

Vooral in koolgewassen maar ook in uien komt zwavel van nature voor. In deze gewassen wordt vrijwel altijd zwavel gemeten en gerapporteerd als een actieve stof bij residu analyses. Het opheffen van de zwavel MRL’s is juist in deze teelten relevant. Het meetellen van zwavel als een actieve stof kon namelijk problemen opleveren bij afzet naar supermarkten die een maximum stellen aan het aantal actieve stoffen die op een geoogst product mogen zitten. Dit probleem moet door dit besluit nu opgelost zijn.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.