Vollegrond

Nieuws

'Uitkijken met bijbemesten vroeg spruitenras’

Ga in vroege spruitenrassen niet te snel met stikstof aan de gang om de lengtegroei te bevorderen, want dat werkt een verlating van de oogst in de hand, adviseert Johan Aarnoudse van toeleverancier Van Iperen in Westmaas. Hij kwam eind vorige week met zijn aanbeveling op de landelijke Spruitenrelatiedag van LTO-Vollegrondsgroente.net in Dordrecht.

In een meting van ruim 2 weken geleden lag de gemiddelde N-voorraad door de matige temperaturen tot dan toe zo’n 30 kilo per hectare achter op het jaarlijks gemiddelde. Dan is het verleidelijk om met name in vroeg spruitenrassen wat royaler bij te bemesten om de lengtegroei te bevorderen. Een goed controle-instrument voor met neme de vroege rassen noemt hij bladsteelonderzoek. Aan de hand van de stikstofhoeveelheid in het gewas is dan precies te bepalen hoeveel eventueel bijbemest kan worden.

Krap
Een factor om rekening mee te houden is de gebruiksnorm voor stikstof in spruiten. Die ligt op 290 kilo per hectare. Die is volgens Aarnoudse aan de krappe kant, in de hand gewerkt doordat ook in N-naleverende voorvruchten steeds scherper bemest wordt. “Bovendien is in de normvaststelling geen rekening gehouden met stikstofverlies door denitrificatie.” Dat is een gevolg van zuurstofgebrek in de bodem, wat kan ontstaan bij veel neerslag. “Met  de verandering van de neerslagpatronen komt dat steeds vaker voor. Daar is dus geen correctie voor beschikbaar.”

Besparen 
Om de kans op N-krapte te beperken, wijst Aarnoudse onder andere op Humifirst en op rijenbemesting. Humifirst bevordert de wortelvorming, waardoor de in de bodem aanwezige elementen beter worden benut. Met vloeibare rijenbemesting is het gebruikelijk de meststof in een hoog geconcentreerd depot naast de gewasrij te brengen. De ammoniumomzetting naar uitspoelgevoelig nitraat wordt daardoor vertraagd. Door rijpaden en kopakkers niet te bemesten is 7 procent besparing mogelijk.

Korrels op rij  
Een spruitenteler in België werkt met een pneumatische rijenstrooier voor stikstof in korrelvorm. Daarmee bemest hij tegelijk met het planten met 400 kilo KAS + zwavel op de plantrij. Wortelverbranding is niet aan de orde, want het kouter van de plantmachine maakt dat de korrels vervolgens rond de plantrij worden verdeeld.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Joost Stallen

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.