Vollegrond

Nieuws

Stikstofbeleid onverenigbaar met telen op zand

De voorbij jaren sijpelde regelmatig via artikelen en onderzoek door dat de huidige gebruiksnormen voor stikstof problemen geeft voor de teelt van stikststofgevoelige gewassen –waaronder veel groenten- op zandgrond. In het onlangs uitgekomen eindrapport ‘Nutriënten waterproof’ wordt dat bevestigd: voldoen aan de nitraatnorm is niet haalbaar zonder dat dat ten koste gaat van het bedrijfsresultaat.

In een intensief bouwplan met veel uitspoelingsgevoelige teelten – als toegepast in Nutriënten Waterproof’ is het niet mogelijk gebleken te voldoen aan de nitraatnorm, zonder dat dit ten koste gaat van de gewasproductie- en kwaliteit. “Bemestingsmaatregelen om de stikstofefficiëncy te verhogen, hadden onvoldoende effect op de nitraatuitspoeling’’, melden de onderzoekers in hun rapportage. “Bovendien  werkten de maatregelen kostenverhogend, waardoor het economisch rendement afnam.

Stoppen met organische mest geen oplossing
Stoppen van de aanvoer van organische mest verminderde weliswaar de nitraatuitspoeling, maar niet genoeg om aan de nitraatnorm te voldoen. “Het leidde ook tot lagere gewasopbrengsten en een forse daling van het bedrijfsinkomen. Alleen door extensivering van het bouwplan, -met meer graan, gras en tijdige gezaaide groenbemesters- is aan de nitraatnorm te voldoen.”Een oplossingsrichting voor de intensieve vollegrondstuinbouw is ‘Teelt uit de grond’, maar dat zou dan hoogstens van toepassing zijn op een klein deel van het areaal."

Uitkomst van praktisch onderzoek
Zwaartepunt van het project was de uitvoering van twee bedrijfssystemen op PPO Vredepeel, als afspiegeling van de zandgronden in ZuidoostNederland. Van 2005 tot en met 2008 lag hier een geïntegreerde vruchtwisseling met aardappel, triticale, suikerbiet, maïs, prei erwten en lelie, en een biologische opzet met onder andere prei, broccoli en de veelvuldige inzet van groenbemesters.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Joost Stallen

 

Of registreer je om te kunnen reageren.