Vollegrond

Nieuws

Peilgestuurde drainage enthousiast ontvangen

De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei in Veldhoven reageerden enthousiast op de ervaringen met het systeem. Deze manier van drainage leidt tot een betere beschikbaarheid van water, minder uitdroging van de natuur en wellicht een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Vooral op de zandgronden in Zuid-Nederland staat samengestelde peilgestuurde drainage in de belangstelling. Met dit drainagesysteem kan meer water worden vastgehouden, waardoor in droge perioden meer water beschikbaar is voor de gewassen en verdroging van natuurgebieden wordt tegengegaan.

Hoger drainagepeil
Met het systeem monden de drainagebuizen niet, zoals bij conventionele drainage, direct uit in de sloot, maar via een collectordrain in een verzamelput. In deze put kan het drainagepeil worden ingesteld. Meestal wordt samengestelde peilgestuurde drainage gecombineerd met een hoger slootpeil en worden de drains dieper en dichter op elkaar aangelegd. De aanleg van samengestelde drainage is daardoor ongeveer twee maal zo duur als conventionele drainage. Daar staat tegenover dat de teler het drainagepeil hoger kan opzetten om water vast te houden, terwijl deze het perceel door de intensieve drainage snel kan ontwateren. Snelle afvoer is bijvoorbeeld nodig bij overvloedige regen of op het moment dat de grond bewerkt moet worden in het voorjaar.

Veldsymposium in Veldhoven
Om bredere bekendheid te geven aan de voordelen van samengestelde peilgestuurde drainage was er op 25 mei 2010 een veldsymposium op het bedrijf van Martijn Tholen in Veldhoven. De bijeenkomst werd georganiseerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en STOWA en werd geleid door Henk van Alderwegen, voorzitter van het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei. De bijeenkomst trok meer dan tachtig bezoekers. Op het bedrijf van Tholen is in samenwerking met Waterschap De Dommel, ZLTO en Provincie Brabant een fraai systeem van samengestelde drainage aangelegd. Tholen vertelde enthousiast over de voordelen. “Ik ben vooral blij dat ik nu meer grip heb op de watervoorziening van mijn percelen, daarnaast heb ik er een hoop gemak van.”
Het systeem draagt bij aan het vasthouden van water, tegengaan van verdroging en vergroten van de waterveiligheid. Onderzocht wordt of het systeem kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, met name een lager N- en P- gehalte. Beleidsmaker Douwe Jonkers van Verkeer & Waterstaat zag in het systeem dan ook een perspectiefvolle maatregel die de doelstellingen van het beleiden de “wateropgaven” van waterschappen dichterbij brengt. 

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen 

 

Of registreer je om te kunnen reageren.