Vollegrond

Nieuws

Onttrekkingsverbod water in Midden-Brabant

Sinds zaterdag 26 juni is het verboden om water te onttrekken uit beken en rivieren (oppervlaktewater) in het zuidelijke deel van het stroomgebied van Waterschap De Dommel, zo meldt dit waterschap.

Het waterschap heeft dit verbod afgekondigd om te voorkomen dat er te weinig water in de beken en rivieren zit. Dat kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, grondwaterstand en de flora en fauna. De verwachting is dat er ook de komende weken weinig neerslag zal vallen. Een verdere verlaging van de waterstand en afname van de stroming wil het waterschap met het verbod zoveel mogelijk voorkomen.

Weinig water in sloten en beken
Een verbod wordt afgekondigd als de hoeveelheid water die door een beek stroomt minder dan tien procen is van het jaargemiddelde en de weersvooruitzichten aangeven dat er geen regen komt. Het waterpeil in veel beken staat nu beduidend lager dan dat dat gebruikelijk is in de zomer. Bij andere beken is het peil wel redelijk, maar is de doorstroming van het water minder. De meeste hooggelegen sloten staan droog.

Verbod
Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties, maar ook voor mobiele installaties (zoals zuigwagens en giertonnen). Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is wel toegestaan. Het verbod duurt tot een nog nader vast te stellen tijdstip. De hoeveelheid neerslag en het herstel van de waterstanden zullen dat tijdstip bepalen.

Bekijk hier voor welke beken het onttrekkingsverbod geldt.


Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.