Vollegrond

Nieuws

‘Afwijkingen broccoli en bloemkool door Kerb’

Het herbicide Kerb heeft in vroege broccoli en bloemkool geleid tot groeiafwijkingen. De aangetaste planten zijn duidelijk herkenbaar, leidend tot groeiachterstand en/of productie-uitval.

Voor Nico van Langen, adviseur bij CAV Agrotheek, staat het als een paal boven water: Kerb flo heeft dit voorjaar in bloemkool en broccoli onverwachte groei-afwijkingen gegeven. Het middel heeft sinds vorig jaar een toelating in kool. Dat was zeer tot genoegen van de sector.
De inzet van Kerb was vorig jaar probleemloos, aldus Van Langen. “We dachten er een mooi zacht middel bij te hebben, zonder vraagtekens voor toepassing in vroege broccoli en bloemkool.” 

Schade bij 5 telers
Dit voorjaar heeft het middel schade gegeven bij voor zo ver nu bekend 5 telers. Het blad is leerachtig, trekt krom en is bont. Eveneens opvallend zijn de op hanenkammen gelijkende vergroeiingen op de bovenzijde van de hoofdnerf.
De omvang van het beeld loopt uiteen: in het ene geval is de schade op tientallen procenten van de planten te vinden, in een ander geval betreft het een enkele plant. “We hebben deze percelen vergeleken met teelten waar geen Kerb is ingezet, dan kun je niet anders constateren dan dat Kerb de genoemde  problemen heeft veroorzaakt. Vermoedelijk speelde de lage temperatuur daarbij een rol, waardoor de werking te straf is geweest, en wellicht ook de formulering. Toegelaten in bloemkool en broccoli is de vloeibare formulering, daarnaast is er een samenstelling in poedervorm.”
Volgens Van Langen waren er verder problemen op een perceel waar begin mei was gespoten. Hier werd een strookje overlapt, deze planten waren volledig verbrand.

In twee rassen
Toeleverancier Belchim meldt bij monde van commercieel manager Hendrik Buter de zaak in onderzoek te hebben en pas inhoudelijk te willen reageren als onomstotelijk vaststaat dat de schade het gevolg is van Kerb. “We zien de verschijnselen in twee rassen, het lijkt erop dat die extra gevoelig zijn.” Welke twee rassen dat betreft, blijft onduidelijk.
Het onderwerp kwam afgelopen dinsdag uitgebreid aan de orde tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst voor bloemkooltelers in Andijk, die was georganiseerd door LTO-Vollegrondsgroente.net. 

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Joost Stallen

 

Bron gfactueel - auteur: Joost Stallen

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.