Vollegrond

Nieuws

Uitbreiding driftarme spuitdoppen

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met de Lechler IDKT 120-03, 120-04 en 120-05 spuitdoppen.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) adviseert waterbeheerders om de genoemde spuitdoppen met de bijbehorende spuitdruk toe te staan als driftarme dop. De betreffende doppen mogen binnen 14 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater worden gebruikt.

Elk individueel waterschap is en blijft verantwoordelijk voor de eindbeslissing of ze het TCT-advies overnemen en daar toestemming voor verlenen, omdat in het beheersgebied sprake kan zijn van specifieke omstandigheden.


De tabel geeft aan in welke klasse de spuitdop bij een specifieke spuitdruk valt. Alle daarin opgenomen dop/druk combinaties voldoen aan het criterium uit het Lotv voor de driftarme dop.

 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

 

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.