Vollegrond

Nieuws

Brede weersverzekering aanvragen kan nog net

Op 15 mei sloot de eerste termijn waarbinnen telers zich met subsidie kunnen aanmelden voor de zogenaamde brede weersverzekering. Bij de fruittelers liepen de aanmeldingen vrij goed, binnen de akkerbouw en vollegrond bleven de aanmeldingen achter bij de verwachtingen.

Er is nog geen exacte areaal of geografische spreiding bekend, want de aanmeldingen moeten nog verwerkt worden.

Voordelen onvoldoende bekend
De termijn tussen goedkeuring door LNV eind februari en de sluitingsdatum van 15 mei was vrij kort. Gert-Jan van Dijk van de Onderlinge Weerschade Verzekering wijt het lage aantal aanmeldingen onder andere daaraan. Bovendien zijn de voordelen van deze brede weersverzekering ten opzichte van de traditionele hagelverzekering onvoldoende bekend. Bij toekomstige weerschade, hoe groot en ernstig ook, zal de overheid niets meer uitkeren. De bijdrage vanuitde brede weersverzekering is de enige resterende financiële overheidssteun. In de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt blijkt weinig animo. De harde bovengrens aan de uitkering lijkt daarbij mee te spelen.

Haast maken met aanvraag
De Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) zal aanvragen voor een brede weerpolis ook na 15 mei 2010 in behandeling blijven nemen, mits er nog geen schade aan de te verzekeren gewassen was. Telers kunnen via de Gecombineerde Opgave van Dienst Regelingen een tegemoetkoming aanvragen op de premie voor de brede weersverzekering. Deze aanvraag moet in principe wel op 15 mei door DR zijn ontvangen. Daarna gaat de kortingsperiode in. Omdat 15 mei afgelopen weekend viel past DR een korting van 1% per werkdag toe op aanvragen die vanaf dinsdag 18 mei worden ontvangen.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Bernadette Bijman

Of registreer je om te kunnen reageren.