Vollegrond

Nieuws 1 reactielaatste update:26 apr 2010

Onderzoek stort zich op ‘Teelt de grond uit’

Op PPO Vredepeel en op proeftuin Zwaagdijk komen proeven die zijn gericht op ‘Telen de grond uit’. Bij veel groenten richt de aandacht zich op systemen waarbij de wortels zich vrijwel geheel in een voedingsoplossing ontwikkelen. Een voorbeeld van iets dergelijks is het drijvende teeltsysteem.

Bij de drijvende teelt worden de planten met de hulp van drijvers boven het wateroppervlak worden gehouden, en hangen ze met de wortels in een voedingsoplossing. Deze oplossing zit in een bak of bassin. De factor ‘grond’ blijft – afgezien van de opkweekfase - dus volledig buiten beschouwing.
Afgelopen seizoen en in 2008 bleek in proeven in Vredepeel en in Zwaagdijk dat diverse gewassen zich goed ontwikkelen op waterteeltsystemen. In bijeenkomsten kwam, naast de praktische haalbaarheid, vooral de vraag boven in hoeverre deze en soortgelijke teeltmethoden bedrijfseconomisch rond te zetten zijn. Dat is nog geheel onduidelijk

Zwaagdijk en Vredepeel
Het is onder andere dit aspect dat aan de orde komt in het door het ministerie van Landbouw gefinancierde Project ‘Teelt de Grond uit’. Dat is gestart in 2009 en gaat door tot en met 2013. Op proeftuin Zwaagdijk komt de nadruk te liggen op gewassen als sla, spinazie, rucola, veldsla, Chinese kool en selderij en daarnaast op bloemkool en broccoli, vertelt onderzoeker Matthijs Blind.
Op PPO-Vredepeel ligt de focus op prei.
Als eenmaal gebleken is dat een gewas op water geteeld kan worden richt het onderzoek zich op aspecten als  opkweekmateriaal, de zuurstofhuishouding in het water, en de bemesting. Voor gewassen als rucola, veldsla en spinazie wordt onderzocht of telen op water mogelijk is. Dat gaat met zaaimatjes, die op roosters net boven het water worden geplaatst.

Gotenteelt aardbei
Op PPO Vredepeel wordt daarnaast de teelt van aardbeien op water in goten onder de loep genomen. Deze teeltaanpak is al langer bekend, maar wordt in de praktijk slechts mondjesmaat toegepast. Een reden is het vermeende gevaar voor de verspreiding van ziekten met het voedingswater. "We willen de risico’s goed in beeld brengen", vertelt PPO-onderzoeker Janjo de Haan, "en kijken of en in hoeverre oplossingen nodig zijn voor waterontsmetting."
In aanvulling op het onderzoek in Vredepeel wordt gedacht aan een demoproject met de gotenteelt in Rijsbergen ten behoeve van de Aardbeiendag die in september gehouden zal worden.

Bron: gfactueel.nl - Auteur Joost Stallen

Redactie GFActueel

Eén reactie

  • no-profile-image

    Piet Romkes, gemeente Kampen

    Gezien de nog vele negatieve reacties op groenteteelt op substraat, is het gewenst niet alleen aandacht te schenken aan bedrijfseconomische aspecten. De klant moet het willen kopen. Daarbij speelt ook de beeldvorming een rol.

Of registreer je om te kunnen reageren.