Vollegrond

Nieuws

Probleem perceelsregistratie in groenten klein

Het probleem dat speelt met de perceelsregistratie uitgevoerd door Dienst Regelingen speelt maar mondjesmaat voor vollegrondsgroententelers. Dat blijkt uit navraag bij LTO Noord en bij Jan Roefs, de voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroente van LTO Nederland.

LTO Nederland trekt aan de bel voor het probleem dat vooral speelt bij boeren met graasdieren. Dienst Regelingen van het ministerie van LNV heeft sinds vorig najaar aan de hand van satelietbeelden de grond die boeren in gebruik hebben op hun bedrijf opgemeten en becijferd.

Groot verschil
Volgens LTO blijkt nu echter dat er in de praktijk forse afwijkingen zitten tussen de eenzijdige aanpassingen door Dienst Regelingen en de feitelijke situaties op de bedrijven. In meer dan de helft van de gevallen zijn er afwijkingen. Op sommige boerenbedrijven loopt dat op tot meer dan tien procent. Volgens een berekening van LTO gaat het om een totaal oppervlakteverschil van 40.000 tot 50.000 hectare. Ook blijkt het heel lastig voor boeren om de aanpassingen van de arealen aan Dienst Regelingen door te geven, aldus een woordvoerder van LTO.

Enkele klachten uit vollegrondsgroenten
“De grootste problemen zien we in de landbouw, bijvoorbeeld bij boeren met graasdieren. Van vollegrondsgroententelers hebben we maar enkele klachten binnengekregen”, zegt Wiebren van Stralen, beleidsmedewerker bij LTO Noord. Het verschil in perceelsoppervlakte in de vollegrondsgroenteteelt tussen telers en Dienst Regelingen zal dus niet groot zijn. Toch is het wel vervelend voor de vollegrondgroentetelers die het betreft. Stralen: “Zij krijgen dan immers minder bemestingsruimte en ook worden de gegevens van de perceelsregistratie gebruikt voor de berekening van de toeslagrechten.”

Aanstaande donderdagavond debatteert de vaste kamercommissie van LNV tijdens een algemeen overleg met minister Verburg van LNV over de perceelsregistratie.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.